" Mon petit bloc neix com a part pràctica dels meus estudis d'Educació Infantil. Un cop finalitzats, segueixo endinsant-me en el mon dels infants i prenent apunts en el meu petit bloc de notes online" Marta.

"Mon petit bloc nace como parte práctica de mis estudios de Educación Infantil. Una vez finalizados sigo adentrándome en el mundo de la infancia y tomando notas en mi pequeño bloc de notas online" Marta.

ENTRADES DISPONIBLES EN CATALÀ I CASTELLÀ - ENTRADAS DISPONIBLES EN CATALÁN Y CASTELLANO
diumenge, 20 de setembre de 2015

Educació a casa / Educación en casa

           Sóc la Marta, Tècnica d'Educació Infantl, Educadora de Massatge infantil i interiorista.

Què faig?

    Vull apropar el món de l'educació i l'estimulació artística, sensorial, psicomotriu, afectiva etc...a casa teva.

    Està creixent a casa nostra, la necessitat d'una alternativa a les llars d'infants. Famílies amb professions liberals que disposen d'horaris mes flexibles o treballen a casa, o d'altres amb professions mes tradicionals que busquen quelcom diferent pels seus nadons; algú que s'estigui amb els seus fills unes hores al dia o a la setmana. El sistema educatiu tradicional que fins ara havia funcionat, o
simplement no havia estat qüestionat, sembla desfassat i en molts casos no s'adapta a les noves situacions familiar. Es recuperen molts dels valors que s'havien perdut i es dona, en molts casos una major importància a la criaça dels fills.

    Proposo un model on els infants són els protagonistes del seu propi aprenentage, on l'educació es compartida amb els pares i les famílies. La col·laboració de les famílies no és una obligació sino un dret, treballar junts per saber què li convé a cada infant i assegurar un desenvolupament afectiu fonamental en aquest model educatiu. Una educació basada en el respecte envers l'infant, les etapes del seu desenvolupament com a persona i les capacitats de cadascú, tractant a l'infant com a ésser únic i adaptant-nos en cada moment al seu ritme i interessos.

Què ofereixo?

    Una metodologia de joc que parteix de cada infant com a ésser únic, oferint un entorn amb unes condicions adequades per a que es pugui expressar:
 • Afavorir un entorn on sigui l'infant qui descobreixi per si mateix, a través de l'observació i intervenint només quan cal ( mètode RIE, Magda Gerber)
 • Afavorir el moviment lliure de l'infant, respectant el seu ritme i l'etapa evolutiva i madurativa en que es trobi. 
 • Proposar situacions de vida pràctica per fomentar l'autonomía.
 • Materials nobles, estructurats i no estructurats per descobrir, manipular i experimentar.
 • Oferir una funció conductora, creativa i afectuosa responent a la singularitat de cada nen.
 • Sortides per descobrir nous entorns naturals i culturals.
 Algunes activitats per infants de 0 a 3 anys:
 • Panera dels tresors.
 • Joc heurístic.
 • Capça de música.
 • Activitats de descoberta i experimentació.
 • Activitats sensorials i manipulatives.
 • Taller de llum.
 • Sortides culturals i a l'aire lliure.EDUCACIÓN EN CASA


    Soy Marta, Técnica en Educació Infantil, Educadora de Masaje infantil y Interiorista.

Qué hago?

    Quiero acercar el mundo de la educación y la estimulación artística, sensorial, psicomotriz, afectiva, etc...a tu casa.

    En nuestro entorno está creciendo la necesidad de una alternativa a las guarderías. Famílias con profesiones liberales que disponen de horarios más flexibles o trabajan desde casa, u otros don profesiones mas tradicionales que buscan algo diferente para sus bebé; alguién que esté con sus hijos unas horas al día o a la semana. El sistema eductivo tradicional que hasta ahora habia funcionado o simplemente, no habia sido cuestionado, parece desfasado y en muchos casos no se adapta a las nuevas situaciones familiares. Se recuperan muchos valores que se habian perdido y se da, en muchos casos, una mayor importáncia a la crianza de los hijos.

    Propongo un modelo en el cual los niños son protagonistas de su propio aprendizaje, donde la educación es compartida con los padres y las famílias. La colaboración de las famílias no és una obligación sino un derecho, trabajando juntos para saber qué le conviene a cada niño y asegurar un desarrollo afectivo fundamental en este modelo educativo. Una educación basada en el respeto hacia el niño, las etapas de su desarrollo como persona y las capacidades de cada uno, tratando al pequeño como ser único y adaptándonos en cada momento a su ritmo e intereses.

Qué ofrezco?


    Una metodología de juego que parte de cada niño como ser único, ofreciendo un entorno con unas condiciones adecuadas para que pueda expresarse:
 • Favorecer un entorno en el cual sea el niño el que descubra por si mismo, a través de la observación e interviniendo sólo cuando hace falta ( método RIE, Magda Gerbre).
 • Favorecer el movimiento libre del niño, respetando su ritmo y la etapa evolutiva y madurativa en que se encuentre.
 • Proponer situaciones de vida práctica para fomentar la utonomía.
 • Materiales nobles, estructurados y no estructurados para descubrir, manipular y experimentar.
 • Ofrecer una función conductora, creativa y afectuosa respondiendo a la singularidad de cada niño.
 • Salidas para descubrir nuevos entornos naturales y culturales.
Algunas actividades para niños de 0 a 3 años:
 • Cesta de los tesoros.
 • Juego heurístico.
 • Caja de música.
 • Actividades de descubierta y experimentación
 • Actividades sensoriales y manipulativas.
 • Taller de luz.
 • Salidas culturales y al aire libre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada