" Mon petit bloc neix com a part pràctica dels meus estudis d'Educació Infantil. Un cop finalitzats, segueixo endinsant-me en el mon dels infants i prenent apunts en el meu petit bloc de notes online" Marta.

"Mon petit bloc nace como parte práctica de mis estudios de Educación Infantil. Una vez finalizados sigo adentrándome en el mundo de la infancia y tomando notas en mi pequeño bloc de notas online" Marta.

ENTRADES DISPONIBLES EN CATALÀ I CASTELLÀ - ENTRADAS DISPONIBLES EN CATALÁN Y CASTELLANO
diumenge, 9 de desembre de 2012

ESTIVILL versus GONZÁLEZ

   Pares i mares primerencs, es plantegen molts dubtes a l'hora de criar als seus fills.  Amics i família de la parella acostumen a dir la seva sobre el que cal fer i el que no, molts cops sense haver demanat ajut. Sobretot les mares, opten per comprar llibres de diferents autors per trobar respostes a les seves pors; “Què he de fer per ensenyar a dormir al meu fill?”, “és bo que l'agafi a coll molt sovint?”, “pot dormir al nostre llit?”...cada autor té una resposta o una tècnica diferent davant de la mateixa situació, i per això és bo conèixer els llibres de capçalera de moltes mares que segurament preguntaran a educadors i educadores sobre aquestes qüestions.   Hi ha dos llibres al mercat, que qualsevol educador/a infantil hauria de llegir per saber de què parlen els pares i mares.

   El primer, és el llibre del Doctor especialista en Neurofisiologia clínica i Pediatria Eduard Estivill, “A dormir! El mètode Estivill para ensenyar els nens a dormir”. En aquest llibre el Doctor explica de manera senzilla els seus coneixements científics per fer que els infants dormin bé des del primer dia de vida. Planteja  una sèrie de pautes molt concretes a seguir per aconseguir que els menuts aprenguin a dormir sols.

   El segon llibre és del Doctor especialista en Pediatria Carlos González “Omple'm de petons”, un llibre on es defensen els sentiments més profunds de mares i nens, contra la disciplina excessiva. Una educació basada en l'amor, el respecte i la llibertat i on l'autor explica el perquè de molts comportaments infantils.

   Quin és el mètode correcte per educar als nostres fills? Cada infant és diferent, i segons la meva opinió, el que serveix per uns potser no serveix per d'altres; està clar, però, que se'ls ha d'educar perquè assoleixin uns bons hàbits de descans, d'alimentació i de cura personal que els faran més autònoms i més feliços. La rutina diària, ajuda a aconseguir aquestes fites.

ESTIVILL versus GONZÁLEZ

    Padres y madres primerizos, se plantean muchas dudas a la hora de criar a sus hijos. Amigos y família de la pareja aconstumbran a decir su opinión sobre lo que hay que hacer y lo que no, muchas veces sin haberles pedido ayuda. Sobretodo las madres, optan por comprar libros de diferentes autores para encontrar respuesta a sus miedos; "¿ Qué debo hacer para enseñar a mi hijo a dormir?", " ¿És bueno que lo coja en brazos a menudo?, "¿ Puede dormir en nuestra cama?"...cada autor tiene una respuesta o una técnica diferente ante la misma situación, y por ello es bueno conocer los libros de cabecera de muchas madres que segurmante pregunatarán a educadores y educadoras sobre estas cuestiones.

   Hay dos libros en el mercado, que cualquier educador/a debería leer para saber de qué hablan padres y madres.

    El primero, és el libro del Doctor especialista en Neurofisiología clínica y Pediratria Eduad Estivill, "A dormir! El método para enseñar a los niños a dormir". En este libro el Doctor explica de manera sencilla sus conociemientos científicos para hacer que los niños duerman bien  desde el primer dia de vida. Plantea una série de pautas muy concretas a seguir para conseguir que los pequeños aprendan a dormir solos.

    El segundo libro, és del Doctor especialista en Pediartría Carlos González "Bésame mucho" , un libro en el cual se defienden los sentimientos mas profundos de padres y madres, contra la disciplina excesiva. Una educación basada en el amor, el respeto y la libertad y en el que el autor explica el por qué de muchos comportamientos infantiles.
    
   ¿ Cuál es el método correcto para educar a nuestros hijos? Cada niño es diferente y, según mi opinión, lo que sirve para unos tal vez no sirva para otros; está claro, pero, que hay que educarlos para que alcancen unos buenos hábitos de descanso, alimentación y cuidado personal que los harán más autónomos y más  felices. La rutina diária, ayuda a conseguir estos logros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada