" Mon petit bloc neix com a part pràctica dels meus estudis d'Educació Infantil. Un cop finalitzats, segueixo endinsant-me en el mon dels infants i prenent apunts en el meu petit bloc de notes online" Marta.

"Mon petit bloc nace como parte práctica de mis estudios de Educación Infantil. Una vez finalizados sigo adentrándome en el mundo de la infancia y tomando notas en mi pequeño bloc de notas online" Marta.

ENTRADES DISPONIBLES EN CATALÀ I CASTELLÀ - ENTRADAS DISPONIBLES EN CATALÁN Y CASTELLANO
dilluns, 13 de març de 2017

Com fer una caixa de llum / Como hacer una caja de luz

Preu aproximat 30€
Material:
- Caixa de fusta.
- Llistó de secció quadrada tallat a mida per fer un rectangle interior que farà de suport de la tapa.
- Tapa de metacrilat translúcid, no transparent, tallada a la mida de l'interior de la caixa.
- Adhesiu. ( Em van recomanar l'adhesiu de fixació ultra ràpid Sika MaxTack-Pro80)
- Vernís a l'aigua.
- Llum per posar a l'interior ( Tira de leds o en aquest cas, he aprofitat els llums de Nadal.)

    El material el podeu trobar a qualsevol botiga de bricolatge:
    La caixa l'he comprat a Bauhaus, els llistons, la tapa de metacrilat i l'adhesiu a Servei Estació, on m'han tallat totes les peces a mida; el vernís a la ferreteria del barri.

    En primer lloc, he marcat amb un llapis el perímetre interior de la caixa a la mida on després fixaré els llistons. Un cop marcat, he posat l'adhesiu a cada llistó i els he col·locat seguint la marca. Després de comprovar que està ben eixut, he envernissat la caixa amb vernís a l'aigua seguint les instruccions del producte i per acabar he col·locat els llums a dintre la caixa; els forats que té aquest model a cada costat m'han anat bé per passar el cablejat del llum cap a l'endoll.

    Per acabar, col·loquem la tapa i comencem a experimentar.


COMO HACER UNA CAJA DE LUZ

Material:
- Caja de madera.
- Listón de sección cuadrada cortado a medida para hacer un rectángulo interior que hará de soperte de la tapa. 
- Tapa de metacrilato traslúcido, no transparente, cortada a la medida del interior de la caja. 
- Adhesivo. ( Me recomendaron el adhesivo de fijación ultra rápido Sika MaxTack-Pro80)
- Barniz al agua.
- Luz para poner en el interior (tira de leds o en este caso, he aprovechado la luces de Navidad.) 

El material lo podeis encontrar en cualquier tienda de bricolaje: 
    La caja la he comprado en Bauhaus, los listones, la tapa de metacrilato y el adhesivo en el Servicio Estación, donde me han cortado todas las piezas a medida; el barniz en la ferreteria del barrio. 

    En primer lugar, he marcado con un lápiz el perímetro interior de la caja a la medida donde después fijaré los listones. Una vez marcado, he puesto el adhesivo en cada listón y los he colocado siguiendo la marca. Tras comprobar que está bien seco, he barnizado la caja con barniz al agua siguiendo las instrucciones del producto y para acabar he colocado las luces dentro de la caja; los agujeros que  tiene este modelo a cada lado me han ido bien para pasar el cableado de la luz hasta el enchufe.  

    Para terminar colocamos la tapa y empezamos a experimentar.  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada